Pate duo 001


Hc duo gefluegellachs livo

Menu Duo Volaille & Saumon

12 X 100g - 9,00€


Hc duo gefluegellamm livo

Menu Duo Volaille & Agneau

12 x 100g - 9,00€


Hc duo gefluegelrind livo

Menu Duo Volaille & Boeuf

12 X 100g - 9,00€

Hc duo rindkaninchen livo

Menu Duo Boeuf & Lapin

12 X 100g - 9,00€

Hchat2 lmresized 1 1

Hc duo rinddorsch livo

Menu Duo Boeuf & Morue

12 x 100g - 9,00€